พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 1. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐ ณ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 2. หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 3. หลักเกณฑ์คุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ 4. หลักเกณฑ์กำหนดบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

Read More »